آخرین فهرست آزمایشگاه های تشخیص کووید 19 اعلام شد

تعداد کل آزمایشگاه های مجاز تشخیص مولکولی کووید 19 در سراسر کشور  285 آزمایشگاه است.
 تعداد 232 واحد از این آزمایشگاه ها، آزمایش تشخیص مولکولی کووید 19 برای مسافران برون مرزی را نیز انجام می دهند.

فهرست آزمایشگاههای دارای مجوز انجام آزمایش تخصصی تشخیص مولکولی کووید 19 را در اینجا ببینید.
منبع : وبدا

به اشتراک بگذارید :