نام کاربری
رمز عبور

فراموشی رمز عبور
مراکز درمانی

رادیولوژی بیمارستان فرمانیه

(رادیولوژی و سونوگرافی)

استان : تهران

درباره مرکز :

خدمات تصویربرداری: این خدمات شامل4 دسته زیر می باشد:
-رادیوگرافی
-سونوگرافی
-بیوپسی ها
-اینترونشن ها

تصویربرداری از سیستم گوارشی :
Barium Swallow ، Barium meal، UGI، transit ، Barium Enema.

تصویربرداری از سیستم ادراری:
I.V.P- R.U.G- V.C.U.G- Cystography- Nephrostography

سایر تصویربرداری تخصصی با ماده حاجب:
H.S.G- و فیستول گرافی.

سونوگرافی:
-سونوگرافی احشاء شكم و لگن
-سونوگرافی غدد بزاقی و تیروئید و پاراتیروئید
-سونوگرافی پستان ها و نسج نرم زیر بغل
-سونوگرافی به روش ترانس واژینال و ترانس ركتال
-سونوگرافی رتروپریتوئن
-سونوگرافی سیستم مجاری ادراری

سونوگرافی نوزادان شامل:
جمجمه، شكم، هیپ، بیضه ها، استنوزپیلور و ریفلاكس.

سونوگرافی های حاملگی شامل:
تشخیص حاملگی، بررسی جنین، چندقلویی، بیوفیزیكال پروفایل، آنومالی و IUGR، تعیین وزن و میزان مایع آمنیوتیك، تشخیص حاملگی خارج از رحمی و NT/ NB.

سونوگرافی های داپلر از عروق بدن:
داپلر شریانی كاروتید- داپلر شریانی ورتبرال- داپلر اندام های فوقانی و تحتانی (شریانی و وریدی)- داپلر آئورت سیلیاك SMV- داپلر آئورت شكمی- داپلر ترانس ركتال و ترانس واژینال- داپلر تستیس و پروستات- داپلر توده در كلیتوریس- داپلر جنین و عروق بند ناف- داپلر كبد و ورید پورت- داپلر لگن داپلر نسوج سطحی و یا مفاصل- داپلر شریان های كلیتین- داپلر عروق كلیه پیوندی- داپلر چند قلویی- داپلر Penis با تزریق پاپاورین- داپلر توده شكمی.

سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی

سونوگرافی از بیضه ها و اینگوئینال

سونوگرافی تخصصی پلور و آسیت با ماركرگذاری

سونوگرافی تخصصی Breast با ماركرگذاری محل توده.

سونوگرافی نسج نرم سطحی و عمقی هر جای بدن.

بیوپسی ها و اینترونشن ها:
FNA - پستان و تیروئید زیر گاید سونوگرافی.
-بیوپسی پستان، تیروئید، كبد، كلیه، پروستات زیر گاید سونوگرافی
-تخلیه آبسه ها و تزریقات داخل حفرات و تومورها تحت گاید سونوگرافی
-تخلیه و آسپیراسیون زیر گاید سونوگرافی
-درناژ آبسه ها و كیست ها تحت گاید سونوگرافی (با گذاشتن كاتتر)
-نفروستومی زیر گاید سونوگرافی
-داپلر پنیس با تزریق
-پورت گذاری تحت گاید سونوگرافی

اطلاعات دسترسی :

وب سایت : http://farmanieh-hospital.com/

ایمیل : info@farmanieh-hospital.com

تلفن : 2815000

استان : تهران

شهر : تهران

آدرس : تهران، فرمانیه ، جنب باشگاه فرمانیه

Copyright © 2013 OnlineSalamat.com All right reserved