نام کاربری
رمز عبور

فراموشی رمز عبور
مراکز درمانی

بیمارستان هاجر

(مراکز اموزشی درمانی)

استان : چهار محال و بختیاری

درباره مرکز :

تاریخچه بیمارستان و سال تأسیس :

شروع عملیات ساختمانی ۱۳۶۵

سال بهره برداری ۱۳۷۱

تعداد تخت اولیه ۱۲۸ با بخشهای زنان- جراحی زنان- داخلی زنان
توسعه ساختمان ۱۳۷۹ بلوك C با سه طبقه و افزایش تخت های بیمارستان به ۲۲۰ تخت و انتقال بیمارستان اطفال علی اصغر (ع) به بیمارستان هاجر (س) و از سال ۱۳۷۷ با انتقال بخشهای داخلی مردان- روانپزشكی- قلب- نوزادان- CCU - از بیمارستان آیت ا... كاشانی به هاجر (س) تعداد تخت های فعال به ۲۴۰ و از سال ۷۹ به ۳۲۲ تخت افزایش یافت و در حال حاضر بیمارستان با۳۴۸تخت فعال و بیش از ۳۰ بخش و واحد به مراجعین و بیماران خدمات رسانی انجام می دهد.

رسالت بیمارستان

بیمارستان آموزشی درمانی هاجر (س) یکی از بزرگترین مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد است که با وجود نیروی انسانی مجرب و متعهد ،با استفاده از تجهیزات مجهز پزشکی، فن آوری روز پزشکی و رعایت اصول علمی و در نهایت صداقت و ایمان در زمینه ارائه خدمات درمانی بستری سرپایی، و پاراکلینیک موثر و کارآمد و آموزش دانشجویان ، بهبود مستمر کیفیت خدمات ، ارتقاء ایمنی بیمار، رعایت حقوق بیماران و کارکنان،عدالت محوری و قانون مداری مسئول حفظ و ارتقاء بهداشت وسلامت انسانهاست.و ماموریتهای زیر را دنبال می کند:

الف: درمان و ارائه خدمت به بیماران وارتقاء اثربخشی بالینی.
ب: آموزش و پژوهش و ارتقاء سطح دانش و آموزش نیروهای انسانی شاغل و خدمت به جامعه علمی.
ج: توسعه و ارتقاء بهداشت و افزایش آگاهی و اطلاعات مردم.
د: ارتقاء رضایت مندی بیماران و کارکنان با اعتقاد به منشور حقوق ایشان به طور مستمر./ن

اطلاعات دسترسی :

وب سایت : www.hajarhp.skums.ac.ir

ایمیل : Hajar-Hospital@skums.ac.ir

تلفن : ۲۲۲۵۵۰۵،۲۲۲۰۰۱۶

استان : چهار محال و بختیاری

شهر :

آدرس : شهركرد – خیابان پرستار

Copyright © 2013 OnlineSalamat.com All right reserved