نام کاربری
رمز عبور

فراموشی رمز عبور
مراکز درمانی

بیمارستان شهید بهشتی

(مراکز اموزشی درمانی)

استان :

درباره مرکز :

عبارت ماموریت(Mission Phrase):
ارائه خدمات درمانی، آموزشی وپژوهش

چشم انداز(Vision):
ما برآنیم تا با بالاترین استانداردهای کیفی و کمی در ارائه خدمات درمانی و با تكیه بر سرمایه های انسانی متعهد و متخصص، در حوزه پیشگیری و درمان گام برداشته تا سلامت آحاد جامعه را تامین نماییم. همچنین ضمن تربیت بهترین دانش آموختگان رشته های عمومی و تخصصی با انجام پژوهشهای علمی و بنیادین بالاترین میزان تولید علم را در بین بیمارستان های هم تراز داشته باشیم؛ بطوری که در شمار یکی از مجهزترین و بهترین مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی در منطقه جنوب کشور قرار گیریم.

بیانیه ماموریت(Mission Statement):
با توجه به ارزشمند بودن کرامت انسانی و اهمیت حفظ سلامت در رشد و توسعه جامعه و از آنجایی كه انسان سالم محور توسعه پایدار است؛ بیمارستان شهید بهشتی یاسوج با هدف ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی به بیماران، دانشجویان و سایر ذینفعان به انجام فعالیت می پردازد. بیمارستان با فراهم کردن فضا و امکانات مناسب، بهره گیری از نیروی انسانی توانمند و با تجربه، استفاده از تجهیزات پیشرفته و به روز و با تاکید ویژه بر کیفیت خدمات و مراقبتهای ارائه شده به دنبال نیل به این اهداف ارزشمند است.

ارزش ها(Values):
در راستای ارائه خدمات باکیفیت و منطبق بررسالت بیمارستان موارد زیر به عنوان ارزشهای کلیدی بیمارستان برای ما در اولویت قرار دارند.

ارائه خدمات درمانی بدون توجه به نژاد ، قوم و وضع مالی
تکریم ارباب رجوع
ایجاد انگیزه در کارکنان
عدالت محوری
بیمارمحوری و رعایت منشور حقوق بیماران
صداقت
مشارکت کارکنان
کارتیمی
پاسخگویی توام با انتقاد پذیری

تحلیل محیط(Environment Analysis):
الف)- تحلیل محیط داخلی:
به منظور ارزیابی دقیقی از محیط داخلی سازمان با اتکا به استفاده از تجارب و اطلاعات تیم برنامه ریزی استراتژیک، نقاط قوت وضعف بیمارستان استخراج شده و پس از بررسی عوامل به دست آمده در قالب های تیم های کاری، لیست عوامل اصلی و تاثیر گذار تعیین شد. در جداول شماره 1 و 2 لیست نقاط قوت ( Strengths) و نقاط ضعف (Weaknesses) آمده است.

اطلاعات دسترسی :

وب سایت : beheshti.yums.ac.ir

ایمیل : beheshtihospital@yasooj.ir

تلفن : 2224721-2224722-2221813-2221814

استان :

شهر :

آدرس : یاسوج خیابان شهید محمد منتظری بیمارستان شهید دکتر بهشتی

Copyright © 2013 OnlineSalamat.com All right reserved