میوپی وعوامل محیطی

1730 بازدید | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
امتیاز 0.00 تعداد رای 0
میوپی وعوامل محیطی
 
 
یک مطالعه جدید ارتباطی پیشگیرانه میان فعالیت بدنی و میوپی نشان میدهد.دراین مطالعه سیرپیشرفت میوپی دردانشجویان پزشکی دانمارک بررسی گشته ودر شماره آوریل2008 مجله علوم تحقیقاتی چشم پزشکی وبینایی منتشر گردید.این مقاله توسط دکترNina Jacobsen وهمکاران ازمرکزKennedy درکلینیک ملی چشم واقع در Hellerupدانمارک،نگاشته شده بود.
 
 
این مطالعه نشان داد که میزان زمان سپری شده برای مطالعه متون علمی ونیز سن جوان تربا تغییرات انکساری به سمت میوپی ،ارتباط دارند.بااین وجود دکترJacobsen وهمکاران عقیده دارند که فعالیت بدنی با تغییرات انکساری به سمت میوپی،نسبت معکوس دارد.
 

جزئیات مطالعه:

143 دانشجوی پزشکی دانشگاه کپنهاک دانمارک دراین مطالعه شرکت داده شدند.چشم این دانشجویان یکبار درسال 2005وسپس درسال 2007معاینه گردید.معاینات شامل ارزیابی حد بینائی با وبدون اصلاح ،رفراکشن اتوماتیک وسابژکتیو،بررسی با اسلیت لامپ، یک پرسشنامه شفاهی وچند بررسی دیگربود.
 
پرسشنامه شفاهی شامل سوالاتی درخصوص وزن وقد افراد مورد مطالعه،اینکه آیا آنها ازعینک یا لنزتماسی استفاده می کنند.آیا والیدن آنها میوپ هستند،میزان زمانی که ایشان صرف مطالعه متون علمی می کنند،میزان زمانی که آنها صرف مطالعه روزنامه وسایر متون می کنند ونیز مدت زمانی که ازرایانه استفاده می کنند،بود.
 
علاوه براینها ازافراد مورد مطالعه درخصوص تعداد متوسط ساعاتی که آنان درهرهفته طی شش ماه گذشته صرف ورزش کرده اند ،سوال می شد.ازآنجاکه اغلب دانشجویان دانمارکی ازدوچرخه برای آمد وشد استفاده می کنند،دوچرخه سواری هم جزء ورزش محسوب گردید.
محققین اطلاعات رابه چندین طریق تقسیم بندی کرده اند.آنان مقادیر پایه را دردانشجویان میوپ با دانشجویان غیر میوپ مقایسه کردند ودریافتند که دانشجویان میوپ زمان کمتری را به فعالیت بدنی اختصاص می دهند.
 
 
بااین حال، دانشجویان میوپ درمقایسه با دانشجویان غیر میوپ ،تفاوت قابل توجهی درمیزان مطالعه متون علمی وجود نداشت،گرچه اختلاف ناچیزی وجود داشت.
ازمیان 90دانشجوی غیر میوپ درابتدا ،نهایتا11 نفردچار میوپی شد وشیوع آنرا از37درصد به 7/42درصد افزایش داد.
محققان بااستفاده ازآنالیز رگسیون چندگانه ،نشان دادند که مطالعه کردن متون علمی ونیزسن پایین تر،باتغییرانکساری به سمت میوپی،ارتباط دارند.همچنین مطالعه نشان دادکه رابطه ای معکوس میان فعالیت بدنی وتغییرانکساری به سوی میوپی وجود دارد بطورئیکه به ازای هرساعت ورزش درروز175/0 دیوپترازمیوپی کم می شود.بنابرعقیده محققان تورشی درکمتریا بیشتر گزارش کردن میزان فعالیت بدنی ازسوی دانشجویان وجود ندارد.
محققین به این نتیجه رسیدند که درآنالیزرگرسیون چندگانه نشان می دهد که اثرمحافظتی یک ساعت ورزش روزانه با اثرات سوء سه ساعت مطالعه درروز،برابری می کند.
 
 

مرغ یا تخم مرغ؟

دکتر Jacobsenوسایرچشم پزشکان به نتایجی رسیدند که ازبرخی جهات قابل پیش بینی وازجهات دیگرفریبنده می نمود.
دراین موضوع که میوپی درمیان افراد تحصیلکرده شیوع بیشتری دارد،امری کاملا شناخته شده است وبا افزایش میزان مطالعه نسبت دارد.تمام عیوب انکساری درسالهای اول عمر(دهه اول ودوم)پیشرفت می کنندوسپس پایدارمی شوند وبنابراین باسنین پایین تر ارتباط دارند.دکترالیزابت دیوید استادیار دانشگاه مینه سوتا با بیان مطالب فوق،می افزاید:نتایج مطالعه ما نشان میدهد که پیشرفت میوپی-مسئله ای که بسیاری ازدانشجویان با آن روبروهستند-باورزش کردن قابل اجتناب است.
 
دکتر ریچادهرتل،رئیس بخش چشم پزشکی اطفال دربیمارستان کودکان پیتسبورگ میگوید:اینگونه مطالعات پاسخ دقیق علت ومعلولی به سوالاتی نمی دهند ولی بعنوان سکوی پرتابی برای طرح فرضیه هستند.دکترهرتل می افزاید:گرچه یافتن ارتباط میان مسائل ،زمینه ساز طرح فرضیه هستند،ولی این ارتباط هاهمواره بیانگرعلت نیستند.من فکرمیکنم که این مسئله،تقسیم اشتباهی است که دربسیاری ازمطالعات اپیدمیولوژیک صورت میگیرد.با اینحال بنظرایشان مطالعات این چنینی دریافتن اتیولوژی بیماریها موثرند.
 
دکترهرتل عقیده دارد که مشخص نیست که تاثیرفعالیت بدنی درپیشگیری از میوپی بدلیل اثرات درونی در بدن است یا صرفا بدلیل تفاوت شیوه زندگی میان کسانی که شدیدا مطالعه می کنند وافرادی که فعالیت بدنی بیشتری داشته وکمتر به مطالعه می پردازند،است.
محققان همچنین به این امر می اندیشند که صرف بیرون از خانه بودن اثرمحافظتی بر میوپی دارد ونه خود فعالیت بدنی.ازآنجا که اغلب دانشجویان دانمارکی دوچرخه سواری میکنند،فعالیت بدنی آنها دربیرون ازخانه صورت می گیرد.
 
مطالعه اخیرنیزارتباط مشابهی میان فعالیت بدنی و میوپی یافته است.مطالعه روی 514کودک میوپ وغیر میوپ نشان داد که سابقه مثبت میوپی دروالدین ، نشانگراحتمال قوی میوپی درکودک است ونیز فعالیت بدنی کمتردرکودک با دووالد میوپ،احتمال میوپی را بیشترمی کند.این مطالعه درسال 2007درشماره آگوست مجله علوم تحقیقاتی چشم پزشکی وبینایی،به چاپ رسیده است.
 
بااین حال دکترهرتل به مسئله مرغ یا تخم مرغ فکرکنید ،آیا شیوه زندگی سبب میوپی میشود و یا اینکه جوانان میوپ ناخودآگاه به سمت فعالیت های ایجاد کننده میوپی چون مطالعه زیاد و کار با کامپیوترکشیده می شوند؟وی می گوید:ممکن است فردی ازنظرژنتیکی مستعد میوپ شدن باشد وعوامل مشخص محیطی مانند مطالعه کزدن وانجام بازیهای ویدوئویی به ایجاد آن کمک کنند.این مسئله می تواند اثباتی برتئوری فرهنگ میوپیّ ونهّ زیست شناسی میوپیّ باشد.
 
آنالیز رگرسیون چندگانه نشان می دهد که اثر محافظتی یک ساعت ورزش روزانه با اثرات سوء سه ساعت مطالعه درروز، برابری می کند.
 
 
به این مطلب امتیاز دهید :
0.00 از 5

برچسب ها


نظرات کاربران
نظر دهید

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید? بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: