نام کاربری
رمز عبور

فراموشی رمز عبور

تمرکز بر کنترل التهاب درجراحی کاتارکت درچشمهای مبتلا به یووئیت

 
 
براساس تجریبات چشم پزشکان بخش قرنیه ویووئیت بیمارستان San Carlos مادرید،جراحی کاتاراکت دربیماران مبتلا به یووئیت با روشها و تکنولوژی امروزه همراه با توجه ویژه به کنترل التهاب داخل چشمی می تواند به نتایج عالی بیانجامد.
 
درنشست سالانهARVO ، دکترDavid Diaz-Valle وهمکاران نتایج بررسی گذشته نگر رابرروی 36چشم مبتلا به یووئیت در 28بیمارکه تحت جراحی فیکو وکاشت لنزداخل چشمی دراتاق خلفی درفاصله زمانی2000 تا2007 قرارگرفته بودند، گزارش کردند.دراین سری 16چشم مبتلا به التهاب داخل چشمی شدید بدلیل پان یووئیت ، یووئیتIntermediate ویا یووئیت خلفی بودند وشدت بیماری درسایرچشمها کمتر بودند.
 
جراحی تنها درصورتی انجام می شد که بیمار حداقل سه ماه چشم آرام را پشت سرگذاشته باشد.یک هفته پیش ازعمل بیماران تزریق پری اکولارکورتیکواستروئید و پس از عمل قطره  استروئید دریافت می کردند،درحالیکه درمانهای سرکوب گر ایمنی پیش ازعمل همچنان ادامه می یافت.بعلاوه پس از جراحی بیماران با استفاده ازمعاینه اسلیت لامپ وOCT بطور دقیق ومنظم پیگیری می شدند تا درصورت بازگشت التهاب یا پیدایش ویا تشدید ادم ماکولا،تشخیص ودرمان به موقع انجام شود.
هنگام یا پس ازعمل جراحی هیچ عارضه مهمی رخ نداد.در 35چشم (97%) دید اصلاح شده باچارت اسنلن بهبود یافت ومیانگین افزایش دید5 /5خط چارت بود.
 
دکترDiaz-Valle گفت حدود نیمی ازبیماران مبتلا به یووئیت به کاتاراکت مبتلا می شوند اما سرانجام بینایی آنها پس ازجراحی کاتاراکت بدلیل افزایش التهاب پس از عمل، ادم ماکولاوکدورت کپسول خلفی قابل پیش بینی نیست.جراحی کاتاراکت با برش کوچک باکاشتن لنز درون بگ،بویژه لنزهایی باطراحی جدید که ازموادی با سازگاری بافتی بالا ساخته می شوند التهاب زودرس پس از عمل را کاهش وبازیافت بینایی رامطلوب تر می کنند.وی همچنین تاکید کرد:مراقبت های پیش ازعمل برای پیشگیری از التهاب ،شروع سریع درمان ضد التهاب با مشاهده اولین علائم التهاب درایجاد وپیش آگهی خوب بینایی اهمیت بسیار زیادی دارند.
 
تمام بیماران دراین سری حداقل 6 ماه پس ازجراحی پیگیری شدند ومیانگین مدت پیگیری 58 ماه بوده است ،دید اصلاح شده با چارت اسنلن تا 12 خط پس ازجراحی کاتاراکت افزایش یافت، بهترین دید اصلاح شده درهیچ یک ازبیماران کاهش نیافت و بهترین دید درپایان مدت پیگیری درتمامی بیماران 40/ 20 یا بهتر بود. در تمامی 16 چشم مبتلا به یووئیت شدید حداقل یک خط بهبود دید مشاهده شد و میانگین بهبود دید 3/3 خط اسنلسن بود.
 
درکل سری بیماران60 چشم (16%) عود یووئیت راطی 6 ماه اول پس از جراحی تجربه کردند که تنها 3 چشم از16 چشم مبتلا به یووئیت شدید(18%) دراین گروه بودند.سرانجام خوب بینایی دراین گروه با وجود عود التهاب اهمیت کنترل التهاب داخل چشمی رانشان می دهد.
 
تقریبا نیمی ازچشمها به یاگ لیزرکپسولوتومی بدلیل کدورت کپسول خلفی نیاز پیدا کردند.سایر عوارض پس از عمل شامل افزایش فشار داخل چشم در8 چشم(22%)و ادم ماکولا در 4 چشم (11%)- شامل دوچشم از زیر گروه یووئیت شدید- بودند.در میان بیماران با یووئیت شدید دوچشم پیش ازعمل ادم ماکولا داشتند که هیچکدام تشدید ادم ماکولا پس از عمل راتجربه نکردند.
 
"شیوه مورد استفاده برای استفاده از پروفیلاکسی با استروئید پری اکولار دربیمارستان San Carlosشامل ترزیق پری بولباریک میلی لیتر معادل 0/6میلیگرم ازمخلوط بتامتازون فسفات وبتامتازون استات بود. روش های گوناگون پروفیلاکسی با استروئید درمقالات وجود دارد که شامل استفاده ازپردنیزولون خوراکی و یا متیل پردنیزولون داخل وریدی می باشند.درمقایسه با این دو، تزریق پری اکولار مزیت نداشتن عوارض جانبی عمومی بهمراه سرکوب ایمنی موضعی را دارا است. دکترDiaz-Valle اشاره کرد که تکنیک ما که دوکورتیکواستروئید کوتاه وطولانی اثر را باهم ترکیب می کنیم کنترل التهاب راهم بلافاصله پس از آن پوشش میدهد.تجربه ما کارایی این روش را با توجه به میزان عود یووئیت پس از جراحی و بروز ادم ماکولا- بویژه درچشمهای بایووئیت شدید  که درمطالعه حاضر شبیه یا کمتر از سایر مطالعات است، نشان میدهد.دراین بیماران هیچ عارضه ای مربوط به تزریق استروئید پری اکولار مشاهده نشد."
 
 
می پسندم ( 1 نفر)
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

Copyright © 2013 OnlineSalamat.com All right reserved