نام کاربری
رمز عبور

فراموشی رمز عبور

تناقص های ژنتیک و اکتسابی و علل شكل گیری این نوع شخصیت ها

 
 
در این مقاله به بررسي عوامل ژنتيك و اكتسابي تناقض هاي رفتاري از ديدگاه متخصصان می پردازیم..
 
 

دو شخصيت پشت نقاب نامرئي

 
الگوهاي نسبتاً پايدار افكار و رفتار افراد مانندخشم، نگراني، شادي، اضطراب و ... كه به آن صفت اطلاق مي شود وقتي مانند قطعات يك پازل در كنار يكديگر قرار مي گيرند، نماي كلي از شخصيت آنها را مي سازند. به عبارت ديگر شخصيت افراد كه برگرفته از عوامل وراثتي و اكتسابي است از دوران كودكي پايه ريزي شده و تا دوران ميانسالي به تكامل نسبي مي رسد. در اين ميان شمار افرادي كه شخصيت ناپايدار داشته يا خلق و خوي آنها مانند شرايط آب و هوايي، ساعتي ابري و لحظه اي آفتابي است، كم نيست. افرادي كه شخصيت ثابتي نداشته و بسته به شرايط و موقعيت هايي كه در آن قرار مي گيرند، تحت تاثير عوامل محيطي، رفتارهاي بي ثباتي از خود نشان مي دهند. گروهي از اين افراد در خانواده رفتاري متناقض با محيط هاي اجتماعي داشته و در دسته اي ديگر اين اختلال حالت بيمارگونه پيدا كرده و نياز به درمان هاي دارويي احساس مي شود.
 
 

 علل شكل گيري

 
علل شكل گيري اين نوع شخصيت ها  در گروهي از افراد، برخوردار نبودن از شخصيتي پايدار بيماري تلقي نشده و تحت تاثير عوامل فرهنگي و تربيتي است. بدين معنا كه فرهنگ هاي اندروني كه شامل روش ها و شيوه هاي تربيتي در خانواده و فرهنگ بيروني (جامعه) بر تكامل شخصيتي افراد تاثير گذاشته و آنها را دچار تناقض مي كند. براي نمونه تقليدهاي كوركورانه، تلاش براي يكسان شدن از لحاظ مادي و چشم و هم چشمي، افراد را مجبور به تغيير شخصيت و دوگانگي رفتاري مي كند.
 
گاهي اوقات پيش مي آيد، كه افراد براي حفاظت از جان، مال يا شخصيت هاي كاذبي كه در وجود خود پرورانده اند، در موقعيت هاي گوناگون رفتارها و شخصيت هاي متناقضي را نشان مي دهند. كه در اين ميان نقش نهادهاي اجتماعي به منظور برنامه ريزي براي اشاعه فرهنگ هاي نادرست ضروري است.
 
منبع : ayami.blogfa.com
   
می پسندم ( 4 نفر)
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

Copyright © 2013 OnlineSalamat.com All right reserved