جدیدترین تحقیقات در خصوص آلرژی کودکان

41 بازدید | 1398/5/17
امتیاز 4.50 تعداد رای 1
        جدیدترین تحقیقات در خصوص آلرژی کودکان

جدیدترین تحقیقات علمی در مورد ارتباط آلرژی های غذایی و اگزما

کودکانی که درماتیت آتوپیک atopic dermatitis (که به آن اگزما گفته میشود) هستند، بیشتر دچار آلرژی های غذایی هستند. دو پژوهشی که اخیرا منتشر شده است، در مورد ارتباط بین آلرژی های غذایی و اگزما بینش جدیدی میدهد.
ارتباط آلرژی غذایی و اگزما
در یک پژوهش که در Journal of Allergy and Clinical Immunology منتشر شد. در این مقاله احتمال به وجود آمدن واکنش های فوری در کودکانی که به دلیل تحریک اگزما در اثر مصرف غذایی خاص از مصرف آن پرهیز کرده بودند بررسی شد و در مقاله دیگری که در Pediatrics منتشر شد، محدودیتهای نتایج آزمایش خون مختص آلرژی در نوزادان مبتلا به اگزما در پیش بینی ابتلا به آلرژی غذایی، مورد بحث قرار گرفت.
آلرژیهای غذایی بیشتر در کودکان زیر 5 سال اگزما ایجاد میکنند در حالی که آلرژی هایی استنشاقی در کودکان بزرگتر و بزرگسالان بیشتر منجر به بروز اگزما میشوند. یک پژوهش اخیرا در Journal of Allergy and Clinical Immunology منتشر شد که به بررسی اگزمای ناشی از غذا پرداخته بود. قرار گیری در معرض مواد آلرژی زای خوراکی از طریق بلع و گوارش میتواند هم واکنشهایی را که در آن ایمنوگلوبین ای درگیر هستند (واکنشهای فوری) را به دنبال داشته باشد هم واکنشهای تاخیری که در آن ایمنوگلوبین ای دخیل نیست مانند مواردی که اگزما پس از 6 تا 48 ساعت پس از خوردن غذا، تشدید میشود. پس از این که تشخیص داده شد اگزمای بیمار با برخی غذاها تحریک میشود، معمولا از او خواصته میشود آن غذاها را از برنامه غذایی خود حذف کند. 

آلرژی کودکان

هیچ مطالعه بزرگ مقیاسی انجام نشده است که مشخص کند میزان شیوع ایجاد واکنشهای فوری در کودکانی که قبلا تنها واکنش تاخیری داشته اند، چگونه است. محققان بیمارستان Ann and Robert H. Lurie Children شیکاگو به دنبال این بودند پی ببرند دفعات واکنشهای فوری در این بیماران چقدر است و ویژگی های این بیماران را مشخص کنند.
با استفاده از داده های ثبت شده از بیماران کودک از سالهای 2003 تا 2010 در کلینیک آلرژی – ایمنی شناسی کودکان لوری محققان توانستند تقریبا از 300 بیمار داده جمع آوری کنند که همه آنها در تحقیقات به کار آمدند چرا که مشکل تحریک اگزما با غذا داشتند. محققان داده های مراجعات کلینیکی بعدی را نیز که مربوط به شدت اگزما، ایجاد واکنش به غذا، میزان ایمنوگلوبین ای مربوط به غذا، غذاهایی که از آنها پرهیز شده بود و نتایج چالش خوردن غذا (oral food challenge) را جمع آوری کردند تا فوری یا تاخیری بودن نوع واکنش را مشخص کنند. واکنش فوری با بروز سریعتر علائم معمول مثل کهیر، استفراغ و آنافیلاکسی پس از خوردن غذا تعریف میشود.
اگر تصور میشد در بیمار غذایی منجر به اگزما میشود یا اگر سابقه مشخصی از واکنش فوری پس از خوردن غذایی خاص را داشته است، غذا از برنامه غذایی او حذف میشد. بیشترین غذاهایی که با عود اگزما ارتباط داشتند شیر، تخم مرغ و سویا بودند.
در مراجعات و بررسی های بعدی تشخیص تحریک اگزما با غذا در 132 بیمار داده شد. در میان 54 نفر از بیماران از گروه شرکت کنندگان اولیه، 60 واکنش فوری پس از مصرف تصادفی غذا یا آزمایش چالش خوردن غذا در کلینیک در مراجعه بعدی اتفاق افتاد. مولفان این مقاله هشدار میدهند 25 نفر از این بیماران هیچ سابقه واکنش فوری در مراجعه و ویزیت اولیه نداشتند اما در مراجعات بعدی 31 واکنش فوری در آنها اتفاق افتاد.

مولفان این مقاله میگویند: پژوهش ما نشان میدهد پرهیز کامل از غذای آلرژی زا ممکن است بهترین راه مدیریت در کودکان پر خطر نباشد حتی اگر اگزمای آنها با غذا تحریک میشود... حذف غذا باید با بررسی کامل تجویز شود چرا که این کار میتواند ناخواسته منجر به از دست دادن تحمل بدن نسبت به غذا و افزایش خطر واکنشهای فوری شود.

این یافته هابا پژوهش اخیر Learning Early About Peanut Allergy Study همخوانی دارد که نشان دادند معرفی زود هنگام و مصرف منظم بادام زمینی میزان آلرژی بادام زمینی در کودکان آتوپیک را کاهش میدهد. محققان می افزایند به نظر نمیرسد یک غذا در مقایسه با اگزمای تحریک شده با غذا بیشتر احتمال دارد که منجر به واکنش فوری شود. محدودیتهای این پژوهش عبارتند از عدم وجود گروه کنترل شامل بیمارانی که اگزمای بدون محدودیتهای غذایی داشتند و همچنین این واقعیت که مطالعات در سالهای اخیر با در نظر گرفتن توصیه به پرهیز غذایی، تغییر کرده اند.
پژوهشهای آتی به بررسی این موضوع میپردازند که چرا برخی بیمارانی که قبلا تنها واکنشهای تاخیری را تجربه میکردند، بعدا به واکنشهای فوری که ایمنوگلوبین ای در آنها دخیل است، تغییر میکنند. در نتیجه گیری این پژوهش محققان بیان میدارند داده های آنها نشان میدهد بیمارانی که اگزمای آنها با آلرژی غذایی تحریک میشود برنامه درمان فوریتی و آمادگی برای تزریق اپی نفرین به خود باید داشته باشند.
پژوهشهای پیشین میزان آلرژی غذایی در بیماران اگزما را از 15 تا 40 درصد ثبت کرده اند. در حال حاضر کامل مشخص شده است که چالش خوردن غذا استاندارد خوبی برای تشخیص آلرژی به غذا است و آزمایشهای خون یا آزمایشهای پوستی به تنهایی برای تشخیص الرزی غذایی نباید به کار گرفته شوند. اما از آنجایی که جالش خوردن غذا زمان بر است و خطر واکنشهای جدی به دنبال دارد، برای پی بردن به این که آیا مقدار قابل پیش بینی ایمنوگلوبین ای مرتبط در بدن فرد مبتلا به اگزما وجود دارد یا نه، آزمایش ایمنوگلوبین ای میتواند سودمند باشد.
در پژوهشهایی که بر روی کودکان صورت گرفته است محققان بیمارستان کودکان فیلادلفیا مقدار پیش بینی شده ایمنوگلوبین اختصاصی آنتی ژن غذا را در نوزادانی که اگزمای خفیف تا متوسط داشتند و هیچ سابقه قبلی مشکلات آلرژیک نداشتند را بررسی کردند. برای این منظور از داده های کودکان 3 ماهه تا 18 ماهه که در پژوهش آتوپیک مارچ شرکت کرده بودند استفاده شد. این پژوهش دو مرحله ای طراحی شده بود تا کارایی و ایمنی داروی Elidel در نوزادان مبتلا به اگزما را در بلند مدت بررسی نماید. محققان بیش از هزار بیمار را در مطالعه 36 ماهه تصادفی دو سر کور بررسی کردند و پس از آن مرحله 33 ماهه با آگاهی دو طرفه (شرکت کنندگان و محققان) اجام شد. در پایان یافته های زیر به دست آمد:
• 16 درصد از بیماران دچار آلرژی غذایی شدند. شایعترین آلرژی های غذایی بادام زمینی (6.6%)، شیر (4.3%) و سفیده تخم مرغ (3.9%) بود.
• شدت آلرژی غذایی مشابه وضعیتهای آتوپیک دیگری بود که در حین مطالعه اتفاق افتاد. 10.7% دچار آسم، 14.1% دچار ورم ملتحمه آلرژیک و 22.4% دچار رینیت آلرژیک شدند.
نتایج این تحقیقات نشان میدهد غربالگری ایمنوگلوبین اختصاصی آلرژن مفید نبود. محققان دریافتند درصد آلرژی های غذایی با شدت اگزمای بیمار، افزایش می یابد (8% برای کودکانی که اگزمای خفیف داشتند تا 24% برای کودکانی که اگزمای شدید داشتند) . این یافته تاییدی بر آتوپیک مارچ است، فرضیه ای که بیان میدارد اگزما فرد را مستعد بیماریهای آلرژیک دیگر و وضعیتهای دیگری میسازد که همزمان با هم اتفاق می افتند و با اختلال در سلامت عمومی فرد و افزایش نیاز به مراقبت درمانی همراه هستند.
این تحقیقات نکته ای را که سالهاست متخصصان آلرژی و متخصصان پوست آموزش می بینند ثابت میکند:غربالگری تصادفی نوزادان مبتلا به درماتیت آتوپیک (اگزما) منجر به پرهیز غذایی غیر ضروری میشود. غربالگری ایمنوگلوبین ای اختصاصی در اگزمای نوزادان مفید نیست. همیشه ابتدا باید سابقه بیمار بررسی شود.


https://www.foodallergy.org/about-fare/blog/new-research-on-food-allergies-and-atopic-dermatitis

دوستدار شما دکتر بهروز مقدادی
 

به این مطلب امتیاز دهید :
4.50 از 5


نظرات کاربران
نظر دهید

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید? بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: