اثرات آلودگی هوا بر روی پوست انسان

1452 بازدید | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
امتیاز 0.00 تعداد رای 0
اثرات آلودگی هوا بر روی پوست انسان

افزایش آلودگی هوا در طول سالها اثراتی مهم بر روی پوست  بشر نیز داشته است . پوست در معرض اشعه ماورا بنفش یا

     (Ultra violet radiation : UVR)

یا سایر آلاینده ها چون هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه و اکسید ها و PM :particulate matter

ازون و دود سیگار

اگر چه پوست انسان چون سدی در برابر آلاینده های شیمیایی و فیزیکی هوا است ولی این عوامل می توانند اثراتی مضر بر روی پوست داشته باشند که شامل پیری پوست و التهاب و آلرژی پوستی شامل درماتیت آتوپیک –اگزما – پسوریازیس –آکنه و سرطان پوست به عنوان مهمترین عارضه آلودگی هواست (شامل اوزون – سولفور دی اکساید و نیتروژن دی اکساید ) است و ذرات معلق و غبار موجود در هوا باعث  رسیدن امواج اولترا وایولت با طول موج کوتاهتر به نواحی با آلودگ هوا می شود .

پوست انسان خصوصا لایه خارجی یا اپیدرم نقش سد محافظ برای پوست را دارد ولی همان ناحیه ایست که بیشترین آسیب را در آلودگی های هوایی می بیند .

مهمترین عوامل آسیب رسان به پوست شامل

UVR:ULTRA VIOLET RADIATION

Polycyclic Aromatic Hydrocarbones(PAHs)

Volatile organic compounds (VOCs)

Nitrogen oxide (NOx)

Particulate matter (PM)

فعالیت آلاینده های هوایی ممکن است تحت تاثیر سایر آلاینده ها تغییر کند و تحت تاثیر و واکنش با اشعه ماورابنفش و پرواکسیدانهای موجود در غبار هوا رخ دهد .

براساس طبیعت آلاینده ها و میزان استقامت پوست نحوه نفوذ آلاینده ها تغییر می کند .

تغییرات در عملکرد سد خارجی دفاعی پوست حتی در متابولیسم لایه ی لیپیدی استراتوم کورنه (لایه شاخی )یا متابولیسم اجزا پروتینی سلولهای لایه شاخی تحت تاثیر قرار گرفتن آنها توسط بسیاری از بیماریهای پوستی  و اختلالات پوستی است .

توانایی محافظت سد خارجی پوست محدود نیست مشکلات زمانی پدیدار می شوند مواجهه با استرسور های محیطی بیش از حد مجاز باشد .

آلاینده های هوایی با لیپیدهای سطح پوست و پروتئین ها و حتی

  تداخلاتی ایجاد می کنند DNA

زیرا موجب تخریب اکسیداتیو میشوند

اثر آلاینده ها بر روی سطح پوست

 از سه محدوده طول موج تشکیل شده است UVR

: 320-400 نانومتر -UVA

: 280- 320UVB

: 180-280UVC

نانومتر هستند که به ترتیب بیشترین جذب به مورد اول مربوط بوده و مورد دوم فقط 1-5% را شامل می شود .

قسمت اعظمش توسط لایه ازون  و اکسیژن اتمسفر جذب می شود  بنابراین اثرات چندانی بر روی سلامتی بشر ندارد . Uvc

تغییرات در ازون باعث افزایش نفوذ اشعه های خورشید با طول موج کوتاه

UVA –UVB

 به سطح زمین می رسند  تخریب لایه اوزن توسط کلرفلوروکربنها و سایر آلاینده های مخرب ازن که توسط صنعت تولید می شود موجب تخریب ازن و اسیب به سلامت انسان می شود بر اساس تحقیقات لایه ازن در طول قرن اخیر نازکتر شده و یک سوراخی در این لایه در قسمت شمال آمریکا ایجاد شده است .

 موجب پیری پوست می شود UVA

امواج ماورا بنفش خورشید اثرات مختلفی بر روی بدن دارند .

 موجب سرطانهای پوست مثل UVB

 می شود.BCC-SCC  

و هر دوی آنها موجب تخریب دی ان ای می شود.

از آنجاکه  عمق نفوذ به طول موج بستگی دارد یو وی بی به صورت وسیعتری توسط سلولهای اپیدرمی جذب شده و یو وی ا به عمق سلولهای بازال پوست و فیبروبلاستها می رسد و در ترکیب با آلاینده های محیطی باعث آسیب پوستی قابل مشاهده می شود.

و هر دوی آنها موجب تغییرات توالی ژنی می شوند.

تغییرات در لایه اوزن و ایجاد سوراخ در آن در بسیاری از کشورها موجب افزایش سرطن پوست شده است و سن ابتلا به آن نیز کاهش یافته است.

متوسط مواجهه سالانه با اشعه ماوراء بنفش با ابتلا به سرطان پوست رابطه مستقیم دارند که این رابطه  در کشورهای اروپایی در نواحی جنوبی به نواحی شمالی شایعتر بود.

هیدروکربنهای ارماتیک چند حلقه

در لیست بیشترین آلوده کننده های محیطی قرار دارند و مهمترین عامل ایجاد آنها بنزواپیرن ناشی از سوزاندن چوب است.

و همچنین در سوختهای اتومبیل خصوصا انواع دیزلی و دود تولید شده از کلیه مواد طبیعی مانند سیگار ممکن است  پیگمانتاسیون در غیاب اشعه ماوراء بنفش خورشید و در اثر  هیروکربنهای ارماتیک چند حلقه ایجاد شده و موجب تکثیر سلولهای پیگمانساز در موشها شده است همچنین هیروکربنهای ارماتیک چند حلقه به ذرات رادیکالهای آزاد اکسیژن تبدیل می شوند که با ذرات دیگر ترکیب شده و ترکیبی سمی را تولید کرده که توسط سلولهای اپیدرمی و مو جذب شده وموجب استرسهای اکسیداتیو می شود.

و از طرف دیگر اثرات آنها بر روی سرطان پوست و تغییرات در توالی ژنی ثابت شده است.

هیدروکربنهای ارماتیک چند حلقه می تواند موجب ضایعاتی شبیه به آکنه شود سر دسته آنها تتراکلردیبنزودیوکسین می باشد که قویترین در این گروه است .

این ترکیب نیمه عمری معادل 5 تا 10 سال بسته به میزان مواجهه داشته و به گیرنده های اروماتیک داخل سلولی متصل می شود.

و از طریق سوزاندن مواد زاید، تولید فلزات ، و سوزاندن سوختهای فسیلی و چوب تولید می شود همچنین زایدات اکنه ایی و کمدون و کیست عمدتا بر روی سطح صورت و گردن ایجاد می شود.

از دیگر عوارض اختلالات کبدی نوروپاتی و آرتریت است .

VOCS

در حلالهای رنگ پولیش هیروکربنهای الیفاتیک  اتیل استات اتر متیلن کلراید و استن موجود هستند این ترکیبات درترکیب  رنگ ماشینها  دود تنباکو سوخت های ذخیره شده بنزین و غیره موجود است.

این ترکیب در حضور نور خورشید و نیتریک اکساید اکسدانهای را تولید می کند که عمده آنها ازن است که موجب ضایعات پیش سرطانی در پوست می شود.

این ترکیبات باعث افزایش سطح سایتوکاینها شده که باعث ایجاد التهاب و واکنشهای آلرژیک و اگزما می شود .

اکسیدان ها

اکسیدهای نیتروژن عمدتا توسط منابع متحرک و غیر متحرک ایجاد می شوند و با ازن و رادیکالهای موجود در اتمسفر ترکیب شده و ترکیبات حاصله منجر به آسیبهای اکسیداتیو شده و از طریق تولید رادیکالهای آزاد با اسیدهای آمینه و پروتینهای پوست ترکیب شده و موجب پروکسیده شدن برخی از اسیدهای چرب می شود  .

دی اکسید سولفور موجود در اتمسفر که توسط سوختها و پروسه های صنعتی ایجاد می شود.

و مونوکسید کربن ایجاد شده توسط خودروها و وسایط نقلیه تولید می شود علاوه بر قابلیت اتصال به پروتیئن هم در خون موجب درماتیک اتوپیک نیز می شود.

PM

از دیگر آلاینده ها بوده این ترکیبات با سایزی در حد نانو بوده و منبع آن ترافیک های شهری است این ترکیب عمدتا با سطوح خارجی پوست از طریق واکنشهای اکسیداتیو واکنش نشان می دهد و موجب پیری در سطح پوست می شود.

ازن

ازن توسط اتمسفر و تروپسفر ایجاد می شود مقداری نیز توسط خاک و گیاهان و فعالیتهای انسانی  آزاد می شود .

این ترکیب با سایر آلاینده ها واکنش داده و موجب تولید ترکیبات پرواکسیدان می شود و از طریق ایجاد واکنشهای اکسیداتیو به پوست آسیب می رساند.

و باعث کاهش سطح انتی اکسیدانهای چون ویتامین های سی و ایی می شود از طرف دیگر با ترکیب با لیپیدهای سطح پوست باعث التهاب پوست می شوند.

این ترکیب باعث اسیب به کلاژنها و سطح پوست می شود و موجب روند پیری در سطح پوست می شوند .

دود سیگار

دود سیگار ترکیبی از هزاران ماده شیمیایی شامل ترکیبات نیتروژن الدئیدهای الکتروفیلیک و غیره است .

دود سیگار حاوی ترکیبات سرطان زایی چون بنزوپیرن و بسیاری از ترکیبات سازنده رادیکالهای آزاد اکسیژن مثل کاتکول که به عنوان یک عامل واکنش دهنده با پوست بوده و می تواند باعث استرسهای اکسیداتیو بر روی پوست شد از طرف دیگر باعث کاهش میزان آب پوست تحلیل بافت پوست از طریق افزایش متالوپروتیناز ماتریکس می شود.

مصرف سیگار با افزایش چروکهای عمیق دور چشم و اطراف دهان پیری پوست تغییر رنگ پوست ایجاد لکهای پوستی و غیره همراه است.

مصرف سیگار با پسوریازیس در ارتباط است

شیوع آکنه در میان افراد سیگاری بیشتر است و دیده شده که آکنه بالغین در افرادی که در نوجوانی سیگار می کشیدند شیوع بیشتری داشته اند مصرف تنباکو و سیگار با سرطانهای سلول سنگفرشی و کراتواکانتوما ارتباط شناخته شده ایی دارد.

دکتر عباس خیرخواه متخصص پوست و مو

به این مطلب امتیاز دهید :
0.00 از 5


نظرات کاربران
نظر دهید

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید? بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: